DIAGNOSTYKA PODWOZI
Katowice-Podlesie


Podstawowe wiadomości o geometrii podwozia:

Zbieżność jest parametrem określającym wzajemne położenie względem siebie kół przednich lub tylnych. Zbieżność ma zawsze wartość dodatnią, koła skierowane są do wewnątrz, jeżeli natomiast skierowane są na zewnątrz to mamy do czynienia z rozbieżnością i wtedy wartości są ujemne.. Nieprawidłowe ustawienie zbieżności ma ujemny wpływ na stabilność pojazdu i pewność jego prowadzenia. Prawidłowe ustawienie zbieżności zapewnia równoległość toczenia się kół a co za tym idzie poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy.


Pochylenie jest parametrem zauważalnym podczas obserwacji pojazdu z przodu, lub z tyłu. Jeżeli koło jest pochylone na zewnątrz to mamy dodatnie pochylenie, w przeciwnym wypadku mamy do czynienia z pochyleniem ujemnym. Przy dodatnim pochylenia koła odbiegają od siebie w czasie jazdy, natomiast przy pochyleniu ujemnym zbliżają się do siebie. Podczas pomiaru pochylenia koła powinny znajdować się w położeniu do jazdy na wprost. Pochylenie koła jest mierzone w stopniach.


Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy jest odchyleniem zwrotnicy od pionu do przodu lub do tyłu. Przy właściwym ustawieniu dodatnie wyprzedzenie sworznia zwrotnicy powoduje wzrost tendencji do samoczynnego ustawiania się układu kierowniczego do jazdy na wprost.


Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy jest to kąt odchylenia sworznia zwrotnicy od pionu w stosunku do linii środkowej pojazdu. Linie służące do pomiaru pochylenia koła i kąta pochylenia sworznia zwrotnicy przecinają się. Jeżeli kąt przecięcia znajduje się poniżej płaszczyzny jezdni to mamy do czynienia z dodatnim promieniem zataczania, jeżeli powyżej płaszczyzny jezdni to występuje ujemny promień zataczania. Mały promień zataczania powoduje lepszą stabilność podczas prowadzenia samochodu.